Genel

Eski Eş Saldırısına Uğrayan Dr. Ayşe Güneş’e, TTB Kadın Kolundan Destek

ttb kadın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş’in eski eşi Niyazi Akay tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğraması ile ilgili Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı eyleme SES ve Çanakkale Kadın Dayanışma Platformu da destek verdi.

 Kadın cinayetleri politiktir

Basın açıklamasını okuyan Dr. Adalet Çıbık, TTB’nin uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi verdiğini ve son olarak 73. Büyük Kongresi’nde “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi”ni oybirliği ile kabul ettiğini hatırlattı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mevcut politikalar tarafından beslenip derinleştirildiğini ifade eden Çıbık, “Yaratılan bu zehirli erkeklik kadını birey olarak görmemekte, malı gibi sahiplenmekte, her koşulda üzerinde hak iddia edip tahakküm kurma, eziyet etme, gerekirse hayatını elinden alma yetkisine sahip olduğunu iddia etmektedir. O yüzden ülkemizde her gün ortalama üç kadın cinayeti işlenmekte kadına şiddet ile ilgili haber duymadığımız gün geçmemektedir. O yüzden her zaman olduğu gibi bir kez daha tekrar ediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Ancak politik düzenlemelerle önlenebilir” dedi.

Hiçbir Kadını Yalnız Bırakmayacağız!

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak hiçbir kadını ve hiçbir kadın meslektaşını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Çıbık, kendisi de bir hekim olarak Niyazi Akay’ın saldırısının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptı. Açıklama “Tüm mücadelesi boyunca Dr. Ayşe Güneş’in sonuna kadar yanındayız! Yaşasın kadın dayanışması!” sözleriyle son buldu.

TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Temyiz Başvurusu Reddedildi

TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında, 30 Ağustos 2022 günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Sözleşmesi’nin insan hak ve özgürlükleri metni olduğunun anımsatıldığı başvuru metninde; yetki unsurunun yorum yoluyla, sebep unsuru yokluğunun ise sebep ikamesi ile karşılandığı ve böylece gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği ifade edilmişti. Temyiz başvurusu oy çokluğu ile reddedildi.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TTB’nin temyiz başvurusunu oy çokluğu ile reddetti ve Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı. Kurulun karara karşı sunulan karşı oy gerekçesinde ise; dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararının Anayasa’ya aykırı olduğu, bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerektiği belirtildi. Kadına yönelik şiddetin sürdüğü, iç hukuktaki 6284 sayılı yasanın ise kadınları gerçek anlamda korumada tek başına yeterli olmadığı vurgulanan karşı oy gerekçesinde; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının sebep, konu ve amaç öğeleri yönünden de hukuka aykırı olduğunun altı çizildi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  TTB Seçim Tutum Belgesi: Toplumsal Sağlık İçin 14 Mayıs’ta ‘Değişim’ Vurgusu!

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu