Genel

TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Davasına Erteleme

ttb dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; TTB olarak kol ve komisyonları, il deprem koordinasyonları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve sağlık emek-meslek örgütleri ile birlikte deprem bölgesinde hem koruyucu sağlık hizmetleri hem de değerlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Korur Fincancı, “Deprem bize dayanışmanın önemini gösterdi. Dayanışma olmasaydı ayakta kalamazdık. Bu dayanışma ile yeni bir yaşamı örmeliyiz” dedi.

Görevimizin Başındayız!

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,  “Amaç dışı faaliyet gösterme gerekçesiyle açılmış bu davanın kimlerin amaçlarına hizmet ettiğini gayet iyi anlıyoruz. Bizler 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticileriyiz. İktidarın ajandası için değil, toplum sağlığı ve meslektaşlarımız emeği ve hakları için faaliyet gösteririz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir. Aldırmıyoruz! Her gün yeni bir felakete sebep olanlar görevi bırakmayı bir an dahi düşünmezken, üstüne bir de uydurma gerekçelerle bizleri görevden almaya çalışıyor. Görevden alınması gerekenler, depremin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hâlâ depremzedelere ve gece gündüz çalışan meslektaşlarımıza insanca yaşama koşullarını sağlayamayanlardır. Bir depremde önce hastanelerin yıkıldığı bir sağlık sistemini yaratanlardır, konteynırların sele kapılmasını, hastanelerde su baskınlarını umursamazca seyredenlerdir. Biz görevimizin başındayız. Bıkmadan, yorulmadan. Tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzundan, mesleğin etik ilkelerinden taviz vermeden, toplumsal sağlık ve meslektaşlarının emeği ve hakları için mücadele etmeye devam edecektir. Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır. Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır” diye konuştu. 

  Cerrahpaşa Taşınıyor, Bayramdan Sonra Faaliyete Geçecek

ttb

Haksızlık Üzerine Kurulu Bir Dava

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen davadada, mahkeme heyeti reddi hakimin reddi kararına yapılan itiraz henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle davayı 22 Haziran 2023 saat 14.30’a erteledi. Duruşma sonrası TTB’de bir basın açıklaması yapıldı. TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Verda Ersoy; ilk duruşmada reddi hakim talebinde bulunduklarını, reddi hakim talebinin reddi üzerine istinafa gittiklerini, istinaftan bir dönüş olmaması nedeniyle de davanın her yeni celsede ertelendiğini söyledi. Bir sonraki duruşmada esasın görüşülmesini ve kararın çıkmasını beklediklerini belirten Ersoy, davanın başından sonuna bir haksızlık üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.

Tarihimizdeki Davalar Doğru Yolda Olduğumuzun Kanıtdır

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Taner Gören; Merkez Konseyi üyesi oldukları dönemde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması nedeniyle bir sabah üniversiteden elleri kelepçelenerek gözaltına alındığını hatırlattı. İnsan sağlığını ilgilendiren her konunun hekimlik alanına girdiğini vurgulayan Gören, “TTB’nin tarihindeki davalar, doğru yolda yüründüğünün kanıtlarıdır. Biz bu doğru yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu